Sada čitate
Ženski atletski trijas-neprijatelj iz sjene

Ženski atletski trijas-neprijatelj iz sjene

Zamislite da na trenutnu tjelesnu težinu nadodate još par kilograma viška preko noći te da krenete trčati. Dojučerašnja brzina, izdržljivost i ostale komponente bi u trenutku pale. Isto tako da izgubite nekoliko kilograma preko noći, trčanje bi se bez treninga poboljšalo. Zaključak bi bio da i tjelesna težina jako utječe na performanse u trčanju, a i na ostale sportove izdržljivosti gdje teret koji nosite sa sobom utječe na konačni rezultat.

- Oglas -

Samo trčanje pripada u sportove gdje se troši mnogo energije čime se dobro regulira tjelesna težina i obično trkači imaju optimalnu. Međutim neki da bi poboljšali rezultate žele imati što manju, najčešće na račun masnog tkiva kojeg žele smanjiti na najmanju moguću zdravu mjeru pa osim treninga jako paze na prehranu i postižu željeni cilj. Neki idu još dalje pa uz naporne treninge ne uzimaju dovoljno hrane čime im težina pada te u početku sportski rezultati rastu, međutim na dugi rok u rezultatskom smislu si čine medvjeđu uslugu, a nakon toga u pitanje dolazi i samo zdravlje, a tada govorimo o poremećaju.

Poremećaj prehrane u trčanju je nekako više zastupljen u sportašica (10 puta češći nego u muškaraca), a kada dovoljno dugo traje kod njih dolazi i do gubitka menstruacije. Kao zadnji čimbenik dolazi gubitak koštane mase, osteoporoza i ono najpogubnije, a to su stres frakture raznih kostiju.

Opisano stanje naziva se ženski atletski trijas (eng. female athletic triad) i nije tako rijedak kao što se misli.

Poremećaj prehrane

Uzroci su različiti npr. socijalni (pritisak trenera ili okoline da se bude što lakši te da se na taj način poboljšaju performanse ), vlastiti psihološki («ako sam lakša, brža sam i bolja», poremećaj percepcije vlastitog tijela, poremećaj nagona za uzimanjem hrane, perfekcionizam,… ).

Vrlo vjerojatno je da se takva osoba i ne bavi sportom da bi patila od poremećaja prehrane.

Poremećaj prehrane se češće javlja u mlađih, adolescentnih sportašica te zbog toga kod njih treba posvetiti pažnju pri uočavanju eventualnih simptoma.

Gubitak menstruacije (amenoreja)

Zbog poremećaja prehrane i istovremene povećane tjelesne aktivnosti, dolazi do poremećaja hormona u tijelu, a konačni rezultat je narušavanje normalnih odnosa hormona koji su zaduženi za normalne mjesečne menstrualne cikluse. Ako nema mjesečnih ciklusa duže od 3 mjeseca govorimo o amenoreji. Ako se prva menstruacija nikada nije javila, a prema dobi trebalo bi biti vrijeme za nju, govorimo o primarnoj amenoreji, a ako se javila i ciklusi su bili normalni, a sada izostaju, govorimo o sekundarnoj amenoreji.

Naravno da isključivi uzrok amenoreje nije poremećaj prehrane nego i mnogi drugi (trudnoća, genetika, drugi poremećaji hormona,..), no kod sportašica je česti uzrok ovaj o kojem govorimo.

Osteoporoza

Osteoporoza je gubitak koštane mineralne gustoće, drugim riječima kosti postaju krhkije i slabije. Ženski spolni hormoni, osobito estrogen, utječe na gustoću kostiju i ukoliko ga nema dovoljno, gustoća pada. (Sjetite se da osteoporozu imaju dominantno žene u menopauzi, dakle kada zbog starije dobi izgube normalne mjesečne cikluse).

Kako se kod sportašica zbog nedostatka menstrualnih ciklusa događa slična stvar, kosti postaju osteoporotične (kao u žena sa 60 godina), a zbog povećanih napora dolazi do prijeloma zamora kosti (stres fraktura) koji na duži rok ili čak zauvijek udaljavaju sportašice sa sportskih terena.

Kako utjecati na ženski atletski trijas?

Prvo i najvažnije je biti educiran i svjestan da on postoji i znanjem o čimbenicima koji ga uzrokuju pokušati ga spriječiti. Tu ulogu imaju sportašica, osoba koja vodi treninge, obitelj i svi oni koji utječu na život i trenažni proces.

Treba uočiti poremećaje prehrane, ukoliko je nastala amenoreja uključiti i liječnika koji će isključiti ostale uzroke amenoreje, a kod već nastale osteoporoze ili stres fraktura potrebno je daljnje liječenje.

Od svega navedenog prevencija je najbolji oblik liječenja te uvijek, a napose ovdje vrijedi ona stara «bolje spriječiti nego liječiti».

Napisao: Pavao Vlahek

Pogledajte komentare (0)

Odgovori

Na vrh stranice