Najave & izvještaji s utrka

162 stube po dvanaesti put!

Polojska ultra 2020.
Northern Dalmatia Trail