Risnjak trail

Datum utrke: 06.07.2019. | Mjesto utrke: Crni Lug

Najava utrke: 

Prijave su otvorene od  01. prosinca 2018. i zatvaraju se 24. lipnja 2019. u 12.00h. ili ranije, ukoliko je za event
(ukupno na obje utrke) prijavljen max.broj od 500 natjecatelja. Prijava se smatra kompletnom ispunjenim online pred-prijavnimobrascem i uplatom startnine do 24. lipnja 2019. SVE uplate zaprimljene nakon 24. lipnja smatrat će se LAST MINUTE prijavom.

Risnjak trail nudi 2 utrke/dužine; detaljnije o utrkama i pravilima te mogućim promjenama na linku http://www.kvarnertrails.com/event-info2.html