Sada čitate
Prijedlog poboljšanja propozicija i revalorizacija rezultata

Prijedlog poboljšanja propozicija i revalorizacija rezultata

Da bi se rekreativno duljinsko trčanje još više omasovilo ne bi bilo zgorega uvesti još neke novine ili poboljšanja ili olakšice za trkače dugoprugaše.

Predlažem u početku još četiri kategorije za maraton i polumaraton veterani:

- Oglas -

1. kategorija do 60 kg
2. kategorija do 70 kg
3. kategorija do 80 kg
4. kategorija preko 80 kg

Obrazloženje
Nije isto otrčati maraton sa 60 kg ili sa 80 kg. Jer samo po najjednostavnijem računu stopala ovog od 80 kg po svakom istrčanom koraku nose 20 kg više. Ako se na primjer uzme da u maratonu napravimo na 42.000 metara, 42.000 koraka i ako smo teži samo jedan kilogram, to je u maratonskoj trci preneseno 42.000 kilograma više ili 42 tone, više. Ako k tome uzmemo da je trčanje slijed skokova to je 42.000 tisuće skokovitih kilograma što je u praksi puno veće opterećenje na stopala i cijeli organizam. Pa dalje, ako sada po istoj računici pretpostavimo da je razlika 20 kg to bi bilo 42.000 koraka x 20 kg što je 840 tona.

Znači trkač od 80 kg od početka do kraja maratona optereti svoj organizam za 840 tona više od trkača sa 60 kg. Znači kosti, ligamenti, srčano žilni sustav, dišni sustav i drugi organi težeg trkača, podnose daleko veće napore nego, kod lakšeg trkača. 

Uzevši ovo u obzir to odmah daje jednu objektivniju sliku različitosti opterećenja na maratonu.

Svi trkači i rekreativci žele da imaju što bolji rezultat, jer je i to jedan od motiva koji ih drže u rekreacijskom trčanju, a osobe preko 180 cm ne izgledaju baš dobro sa 60 kg ili 65 kg, jer većina mora gladovati, da bi bili što mršaviji, a to često nije lijepa slika, a nervni sistem tu pomalo stradava i to nije dobra reklama za ovaj sport.

Težinske kategorije kod veterana su uveli sportovi koji imaju daleko manji broj rekreativaca , a ujedno su tradicionalni kao hrvanje, judo, dizanje utega.

Preporuka za čitanje

Kod maratona se ova razlika u opterećenju ne primjećuje ili se ignorira, a ja mislim da je nehumano ne uvesti kategorije u istoj mjeri kao i kada ne bi imali kategorije u hrvanju ili dizanju utega, pa zamislimo kako bi to izgledalo npr. da hrvaju sportaš od 57 kg i sportaš od 84 kg ili da dižu utege u istoj konkurenciji, što se u maratonu u konačnici dešava.

Siguran sam da će se jako povećati broj veterana, ako se uvedu ove kategorije i rezultati će biti objektivniji.

Kako to izvesti?
Tako da na natjecanju kod preuzimanja brojeva i čipa trkač staje na preinačenu digitalnu vagu, koja automatski registrira čip i težinu i svrsta osobu u kategoriju. Ostaviti mogućnost varijacije od 1kg.

Piše: Ivan Akrap

Pogledajte komentare (0)
Na vrh stranice