Ljerka Jurić Karoli

Ljerka je magistra farmacije i regionalni ravnatelj za Farmacia jedinice koja svoju strast prema sportovima u prirodi uspješno pretače u projekt Farmacia Sportskog savjetovališta. Kontinuirano se educira u području trendova u polju sportske prehrane te je stekla i dodatnu Diplomu iz sportske prehrane pri Međunarodnom Olimpijskom odboru. Aktivni je sudionik treking i trail utrka i ustrajna u misiji da kroz svoj rad utječe na osvješćivanje novih generacija o dobrobitima bavljenja sportom i razumijevanja osnova sportske prehrane.

12 Objavljenih članaka | Prati: