Zagrebačka triatlonska i rolatlonska liga 2008

Datum utrke: 19.07.2008. | Mjesto utrke: Zagreb