Zagrebačka triatlonska i rolatlonska liga 2008

Datum utrke: 22.06.2008. | Mjesto utrke: Zagreb