Bjelovarska kros liga - "Kretanjem do zdravlja"

Datum utrke: 26.03.2008. | Mjesto utrke: Bjelovar

Bjelovarska kros liga - "Kretanjem do zdravlja"

Mjesto održavanja: park šuma "Borik" Bjelovar
Vrijeme održavanja: svake srijede u 17 h, produženjem danjeg svjetla u 18 h
Proljetni dio lige počinje: 05. ožujka 2008. - završava 25. lipnja 2008.
Održava se bez obzira na vremenske uvjete.
Dužine staza: 5.400 m, tj 3.240 m
Startnina: nema
Dobro došli su i hodači, tj. šetači.