Liga lisica - proljeće

Datum utrke: 09.05.2015. | Mjesto utrke: Repovec Zabočki
Pravila "Lige lisica - proljeće 2015"

Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na trail "Ligi lisica - Proljeće 2015" koji organizira Zagorje adventure team/ opća pravila
 • 1. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
 • 2. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
 • 3. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
 • 4. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
 • 5. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
 • 6. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.
 • 7. U sklopu "Liga lisica - proljeće 2015" organizirat će se treking utrke sa startom i ciljem kod društvenog doma u Repovcu Zabočkom i to:
  • 31. 3.
  • 7. 4.
  • 14. 4.
  • 21. 4.
  • 25. 4. - Jurjevec
  • 28. 4.
  • 2. 5.
  • 9. 5.
  • 16. 5.
  • 23. 5.
Članak 2.: Kategorije i ukupni poredak
 • 1. Na "Liga lisici" natjecatelji su podijeljeni u 4 kategorije:
  • Dječaci (do 14 g. starosti)
  • Djevojčice (do 14 g. starosti)
  • Muškarci (iznad 14 g. starosti)
  • Žene (iznad 14 g. starosti)
  •  
  • Dodatne kategorije po diskrecisjkom pravu organizatora utrke
 • 2. Poredak u svakoj pojedinoj utrci odvojen je po težinskim kategorijama:
  • Duža staza
  • Kraća staza
 • 3. Bodovanje u svakoj utrci je predviđeno na način da prvo mjesto u "Kraćoj stazi" nemože donijeti više bodova od posljednjeg mjesta na Dužoj stazi.
 • 4. Ukupni poredak se temelji na ukupnom zbroju svih rezultata za pojedinog natjecatelja. Nema brisanja najslabijih rezultata.
 • 5. Bodovanje za "Dužu stazu"
  • 1. mjesto - 500 bodova
  • 2.mjesto - 450 bodova
  • 3 -425
  • 4-400
  • 5 -380
  • 6 - 360
  • 7 -340
  • 8 -320
  • 9 -300
  • 10 -290
  • 11 -280
  • 12 -270
  • 13 -260
  • 14. mjesto -250
  • Za svako sljedeće mjesto (od 15. do 41. pozicije) dobiva se 5 bodova manje, a nakon toga po 1 bod manje (od 42. pozicije, koja nosi 114 bodova).
 • Bodovanje za "Kraću stazu":
  • 1. mjesto - 100 bodova
  • 2. mjesto - 95 bodova
  • 3 - 90
  • 4 -85
  • 5 -80
  • 6 -75
  • 7 -70
  • 8 -65
  • 9 -60
  • 10 -55
  • Za svako sljedeće mjesto dobiva se 1 bod manje.
Članak 3.: Mjerenje vremena
 • 1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
 • 2. Organizator utrke službeni je mjeritelj vremena.
Članak 4.: Prijava za utrku
 • Prijava: isključivo osobno prije starta svake utrke.
Članak 5.: Nagrade
 • Prva 3 natjecatelja u svakoj konkurenciji - medalje
Članak 6.: Obavezna oprema
 • nema
Članak 7.: Pravila diskvalifikacije
 • 1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje pravila utrke
 • 2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
 • 3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
 • 4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
 • 5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
 • 6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
 • 7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena ako je ono propisano.
Članak 8.: Odustajanje
 • 1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
 • 2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
Članak 9.: Ekološka pravila
 • 1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagadivati okoliš te uništavati okolnu floru i faunu.
 • 2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
 • 3. Zabranjeno je odlaganje smeća na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
 • 4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na sljedećim utrkama.
Članak 10.: Sigurnost
 • 1. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
 • 2. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenih u pravilima utrke.
 • 3. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
 • 4. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvijeta.
 • 5. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ako smatra da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
 • 6. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.
Članak 11.: Promjena staze
 • 1. Organizator pridržava sva prava promjene staza te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.
Članak 12.: Protesti i žalbe
 • 1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
 • 2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.
Članak 13.: Suglasnost o medijskoj slobodi
 • 1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
 • 2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala

Zagorje adventure team