Zimska liga lisica

Datum utrke: 05.01.2014. | Mjesto utrke: Repovec Zabočki
Pravila "Lige lisica - Zima 2013/14"

Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na "Ligi lisica - Zima 2013/14" koji organizira Zagorje adventure team/ opća pravila
1. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
2. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
3. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
4. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
5. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
6. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.
7. U sklopu "Liga lisica - zima 2013/14" organizirat će se 8 treking utrka sa startom i ciljem kod društvenog doma u Repovcu Zabočkom i to:
 • 8. 12. 2013.
 • 15. 12. 2013.
 • 22. 12. 2013.
 • 29. 12. 2013.
 • 5. 1. 2014.
 • 12. 1. 2014.
 • 19. 1. 2014.
 • 26. 1. 2014.

Članak 2.: Kategorije i ukupni poredak
1. Na "Liga lisici" natjecatelji su podijeljeni u 4 kategorije:
 • Dječaci (do 14 g. starosti)
 • Djevojčice (do 14 g. starosti)
 • Muškarci (iznad 14 g. starosti)
 • Žene (iznad 14 g. starosti)
2. Poredak u svakoj pojedinoj utrci odvojen je po težinskim kategorijama: Duža staza i Kraća staza

3. Bodovanje u svakoj utrci je predviđeno na način da prvo mjesto u "Kraćoj stazi" nemože donijeti više bodova od posljednjeg mjesta na Dužoj stazi.

4. Ukupni poredak se temelji na 6 najboljih rezultata za svakog natjecatelja. Dva najslabija rezultata ne ulaze u ukupni zbroj bodova.

5. Bodovanje za "Dužu stazu":

1. mjesto - 500 bodova
2.mjesto - 425 bodova
3 - 375
4 -350
5 -325
6 -310
7 -295
8 -280
9 -265
10 -250
11 -240
12 -230
13 -220
14 -210
15. mjesto -200
Za svako slijedeće mjesto dobija se 10 bodova manje.Bodovanje za "Kraću stazu":

1. mjesto - 100 bodova
2. mjesto - 90 bodova
3 - 80
4 -70
5 -65
6 -60
7 -55
8 -50
9 -45
10 -40
11 -35
12 -30
13 -25
14 -20
15 -19
16 -18
17 -17

Za svako slijedeće mjesto dobija se 1 bod manje.Članak 3.: Mjerenje vremena
1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Organizator utrke je službeni mjerioc vremena.

Članak 4.: Prijava za utrku
 • Prijava: isključivo osobno prije starta svake utrke.

Članak 5.: Nagrade
 • Prva 3 natjecatelja u svakoj konkurenciji - medalje

Članak 6.: Obavezna oprema
 • nema

Članak 7.: Pravila diskvalifikacije
1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje pravila utrke
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te
uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te
zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena ako je ono propisano.

Članak 8.: Odustajanje
1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.

Članak 9.: Ekološka pravila
1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagadivati okoliš te uništavati okolnu floru i
faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju
na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je odlaganje smeća na bilo kojoj destinaciji
između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se
neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama.

Članak 10.: Sigurnost
1. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
2. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenih u pravilima utrke.
3. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći
natjecateljima u nevolji.
4. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog
nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvijeta.
5. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko
smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
6. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10
sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju
oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke
od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati
znakove.

Članak 11.: Promjena staze
1. Organizator pridržava sva prava promjene staza te može skratiti
vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena
sigurnost natjecatelja.

Članak 12.: Protesti i žalbe
1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku
natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.

Članak 13.: Suglasnost o medijskoj slobodi
1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski
materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih
snimljenih video i foto materijalaZagorje adventure team