Prijave za sudjelovanje - Plogging

U subotu 15. lipnja, sa startom u 17 sati na lokaciji Park Maksimir, održat će se besplatno događanje - Plogging. Sudjelovati samo unaprijed prijavljeni sudionici, a oprema je osigurana. (engl) On Saturday June 15th, starting at 5 pm at Maksimir Park, there will be a free Plogging event. Only pre-registered participants can take part in plogging and adequate equipment will be provided.